Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Huyền Huyễn /

Thần Tú Chi Chủ

Tác giả: Văn Sao Công, 606 chương [Đang ra]
Ta!

Chung Thần Tú!

Trời sinh tú, một đường siêu tú, chết rồi đều muốn tú!

Đây là một cái tú, ở dị thế giới không ngừng xuất sắc quần luân, xuất sắc cá tính, xuất sắc ta nhân sinh cố sự. . . Mới là lạ a!

Quyển sách lại tên: Ta Thật Sự Không Nghĩ Tú A!

Hệ thống: ?

Võ : Hậu Thiên - Tiên Thiên - ?

Đạo: ............

TOP 5 chương cuối

Chương 971:Đại Kết Cục (606 truyện), Update: 04/07/2021 22:11:12
Chương 970:Tiên Giới (606 truyện), Update: 04/07/2021 22:11:12
Chương 965:Phi Thăng (606 truyện), Update: 03/07/2021 08:25:20
Chương 964:Hóa Thần (606 truyện), Update: 02/07/2021 16:15:51