Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Đô Thị /

[Dịch] Công Tử Điên Khùng (Hoàn Khố Phong Tử)

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ, 535 chương [Hoàn thành]
Từ Địa Cầu xuyên việt tới Dị giới đã thấy nhiều, nhưng Lâm Vân của chúng ta lại từ Dị giới xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là buồn bực nhất, để cho Lâm Vân phát điên chính là, hắn đang nằm trong một bệnh viện tâm thần....

TOP 5 chương cuối

Chương 534:Hàn Vụ (535 truyện), Update: 13/10/2020 21:16:41
Chương 533:Truyền thừa (535 truyện), Update: 13/10/2020 21:16:41