Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Lịch Sử /

Vĩnh Dạ Chi Đế Quốc Song Bích

Tác giả: Yên Vũ Giang Nam, 15 chương [Đang ra]
Trương Bá Khiêm cùng Lâm Hi Đường, Tần Đế quốc hai mươi bảy quốc trụ thượng tướng bên trong còn trẻ nhất hai vị, cũng xưng "Đế quốc song bích" . Hai người từng là trường quân đội bạn học, đoàn kỵ sĩ đồng bào, cũng phân biệt là đế quốc tân quý cùng lâu năm huân quý thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu, lẫn nhau là đối thủ chính trị, cùng với đời tiếp theo soái vị to lớn nhất người cạnh tranh.

TOP 5 chương cuối