Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Đô Thị /

Văn Ngu Đế Quốc

Tác giả: Ngã Tối Bạch, 912 chương [Hoàn thành]
Hắn là Yến Tử ổ bên trong đi ra Mộ Dung Phục, cũng là Chân Quân điện bên trong lo lắng hết lòng Nhị Lang thần, mà truyền thông thì là thích đem hắn xưng là, Thiên Hi năm tân nhân vương.

K@ Mấy năm rồi không đọc Hoa ngu, lần gần nhất là Thiên Hoàng Cự Tinh Dưỡng Thành Hệ Thống, con tác này viết cũng được

Các phim main đóng:
1. Thiên Long bát bộ
2. Hồng phấn nữ lang
3. Công phu
4. Bảo liên đăng
5. Huyết sắc lãng mạn
6. Điên cuồng thạch đầu
7. Lang gia bảng

Tổng nghệ: Happy Camp, We Got Married, Produce 101

Nhạc: có chôm nhạc :v, nhưng tác viết khéo không khiến người ta ghét

==========

K@ 1 tuần gom up 1 lần, ko drop

TOP 5 chương cuối

Chương 909:Lĩnh chứng (912 truyện), Update: 13/10/2020 06:50:29