Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Tiên Hiệp /

[Dịch] Chứng Hồn Đạo

Tác giả: Điển Huyền, 160 chương [Đang ra]
Một khi đã bước lên con đường tu tiên thì phải là người tuyệt đoạn nhân tình, lãnh khốc với nhân thế?

Thiên tài đích thật là như thế nào? Là người có tu vi cảnh giới cao hơn những người khác. Vậy thì danh xưng "Siêu cấp thiên tài" là như thế nào? Chính là một người điên không ngừng cố gắng đi theo con đường của riêng mình.

Đại ma đầu là như thế nào? Là người tàn sát sinh linh vô tội. Vậy người rút kiếm chém đại ma đầu là người như thế nào? Là một anh hùng trượng nghĩa? Không, rút kiếm tương trợ chỉ vì muốn bảo vệ sinh linh trong thiên hạ, chỉ vì muốn bảo vệ những người thân cận.

TOP 5 chương cuối

Chương 160:Thần phục (160 truyện), Update: 13/10/2020 15:24:24
Chương 159:Biến hình (160 truyện), Update: 13/10/2020 15:24:24
Chương 158:Phần thưởng (160 truyện), Update: 13/10/2020 15:24:24
Chương 157:Thủ đoạn (160 truyện), Update: 13/10/2020 15:24:24
Chương 156:Đấu bò (160 truyện), Update: 13/10/2020 15:24:24