Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Huyền Huyễn /

[Dịch] Vạn Vực Chi Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên, 20 chương [Đang ra]
Thái Cổ Thời Đại, có chống trời cự linh, thân như sao thần, bay lượn trụ vũ. Có thân hoài dị huyết các tộc đại tôn, tan vỡ hư không, tái tạo thiên địa, có cổ Luyện Khí Sĩ, viễn độ Tinh Hà, giáo hóa chúng sinh. Không biết bởi vì nguyên nhân nào, một cái thời đại lặng yên chung kết, vạn vực ngăn cách, thái cổ cự kình từng cái mai danh ẩn tích. Đã cách nhiều năm, thiếu niên Nhiếp Thiên, thông qua một giọt máu tươi, trở lại thái cổ.

TOP 5 chương cuối

Chương 20:Sụp hầm (20 truyện), Update: 13/10/2020 17:08:36
Chương 18:Động không đáy (20 truyện), Update: 13/10/2020 17:08:36