Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Đô Thị /

Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Tác giả: Ngã Tối Bạch, 743 chương [Đang ra]
"Âm nhạc, ảnh thị, hội họa, thư pháp, pho tượng, văn học..."

"Ngươi cũng hiểu?"

"Có biết một hai."

"Đều biết một điểm ý tứ?"

"Ân, đều biết ức điểm ý tứ."

Giấu trong lòng hệ thống, dựa vào nghệ thuật chinh phục thế giới, trở thành người của mọi tầng lớp quỳ bái vua không ngai.

TOP 5 chương cuối