Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Tiên Hiệp /

[Dịch] Chí Tôn Tiên Đạo

Tác giả: Hàn Lãnh Tình Thiên, 526 chương [Hoàn thành]
Một đứa nhỏ vừa sinh ra mang trên mình cửu âm tuyệt mạch bị bỏ rơi. Nó sẽ sống thế nào, cách nào trở thành cường giả?

Thánh nhân là như thế nào? Chuyện xưa chúng thần chi chiến?

Yêu,ghét,hận thù. Sư trò có thể có tình cảm chăng?

TOP 5 chương cuối

Chương 526:528: (526 truyện), Update: 13/10/2020 13:25:37
Chương 525:527: (526 truyện), Update: 13/10/2020 13:25:37
Chương 524:526: (526 truyện), Update: 13/10/2020 13:25:37
Chương 523:525: (526 truyện), Update: 13/10/2020 13:25:37
Chương 522:524: (526 truyện), Update: 13/10/2020 13:25:37