Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Khoa Huyễn /

[Dịch] Trùng Khải Mạt Thế

Tác giả: Cổ Hi, 366 chương [Đang ra]
- Ở đây có sự sống nhưng thế giới đã chết.
- Ở đây có niềm tin vững chắc nhưng thế giới sụp đổ.
- Ở đây có mọi thứ nhưng thế giới chẳng còn lại gì.
- Ở đây, có người khao khát được cứu rỗi, có người hy vọng được sa ngã, có người lạnh lùng vô tình, có người điên cuồng nhiệt huyết, có người dũng mãnh như thần, có người thấp bé như kiến...
- Dừng là địa ngục.
- Tiến cũng là địa ngục.
...

TOP 5 chương cuối

Chương 363:Truyền kỳ (366 truyện), Update: 13/10/2020 20:23:51