Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Đô Thị /

[Dịch] Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường (Giáo Viện Toàn Năng Cao Thủ)

Tác giả: An Sơn Hồ Ly, 55 chương [Đang ra]
Nhận hết người khác khinh thường Quý Phong, tại nhân sinh thung lũng thời khắc, được tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm, nắm giữ thần kỳ năng lực, từ đây cuộc đời của hắn trở nên không tiếp tục bình thường! nhìn xuyên công năng, đánh bạc thuận buồm xuôi gió. Tương lai khoa học kỹ thuật, để Quý Phong thành tựu thương mại đế quốc, huấn luyện hệ thống, thành tựu phi phàm thân thủ. . . Quý Phong nhân sinh, trở nên vô hạn đặc sắc!

TOP 5 chương cuối

Chương 53:Hổ thẹn (55 truyện), Update: 14/10/2020 11:22:23