Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Đô Thị /

Hàn Môn Lợi Khí

Tác giả: Vọng Thiên Nhất Tiếu, 316 chương [Đang ra]
Hàn môn sĩ tử, hàn môn sĩ tử, hàn môn rất khó ra sĩ tử. Học sinh nhà nghèo muốn vượt trội, đường ra duy nhất liền đọc sách. Đọc sách còn phải có thành tích tốt, mà thành tích tốt nhất định phải thông qua từng tràng cuộc thi để chứng minh. Tĩnh Trạch liền là một vị thi toàn quốc thử học sinh nhà nghèo, hắn đem cuộc thi trở thành trong tay mình lợi khí. Học lên cuộc thi, tự học cuộc thi, chọn lựa cuộc thi, chỉ cần có thể thay đổi vận mạng mình cuộc thi, Tĩnh Trạch đều dùng hết toàn lực, cuối cùng dùng cuộc thi thi ra một cái rực rỡ tương lai!

TOP 5 chương cuối