Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Tiên Hiệp /

Chưởng Môn Tiên Lộ

Tác giả: Thục Sơn Đao Khách, 1,538 chương [Đang ra]
Đây là người xuyên việt dẫn đầu tiểu môn phái quật khởi cố sự.

Phàm nhân lưu, làm ruộng, tranh bá văn, không hệ thống.

TOP 5 chương cuối

Chương 1926:Báo cáo (1538 truyện), Update: 26/07/2021 13:51:20
Chương 1925:Trở về (1538 truyện), Update: 26/07/2021 12:53:28
Chương 1923:Thoát thân (1538 truyện), Update: 24/07/2021 23:31:47