Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Tiên Hiệp /

[Dịch] Hương Hỏa Thành Thần Đạo

Tác giả: Văn Sao Công, 19 chương [Đang ra]
Phương Minh, bị tượng thổ địa thần trong miếu thổ địa đập trúng nên xuyên qua Đại Càn, trở thành quỷ hồn và nhận được phù văn của thổ địa thần. Truyện hay bắt đầu từ thổ địa của một thôn, tụ tập hương hỏa, thăng cấp thần vị, tranh đoạt thiên hạ, trở thành thiên đế.

TOP 5 chương cuối

Chương 19:Sát ý (19 truyện), Update: 14/10/2020 07:12:02
Chương 18: Khen thưởng (19 truyện), Update: 14/10/2020 07:12:02
Chương 16:Cảnh báo (19 truyện), Update: 14/10/2020 07:12:02
Chương 15:Nghe nói (19 truyện), Update: 14/10/2020 07:12:02