Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Đô Thị /

[Dịch] Bác Sĩ Thiên Tài (Thiên Tài Y Sinh)

Tác giả: Liễu Hạ Huy, 1,501 chương [Hoàn thành]
Bác Sĩ Thiên Tài - Muốn cứu người sao? Học y đi. Muốn giết người sao? Cũng là học y đi. Muốn nắm giữ gia tài hàng tỉ, có quyền lực vô thượng trong tay sao? Ta, có thể nắm giữ sinh mệnh của ngươi.

TOP 5 chương cuối

Chương 1521:Chương 1521 (1501 truyện), Update: 15/10/2020 10:26:59
Chương 1520:Chương 1520 (1501 truyện), Update: 15/10/2020 10:26:56
Chương 1519:Chương 1519 (1501 truyện), Update: 15/10/2020 10:26:56
Chương 1518:Chương 1518 (1501 truyện), Update: 15/10/2020 10:26:56
Chương 1517:Chương 1517 (1501 truyện), Update: 15/10/2020 10:26:56