Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Tiên Hiệp /

[Dịch] Dương Thần - Sưu tầm

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ, 525 chương [Đang ra]
Thế gian là một đại khổ hải.

Con người ở trong biển.

Thân thể là thuyền.

Linh hồn là một con thuyền trong thân thể con người.

Thuyền lại trở người hướng bờ bên kia mà đi tới.

Tu luyện thân thể làm chắc chắn thân thuyền để đến bờ bên kia của Khổ Hải?

Hay tu luyện linh hồn giúp thuyền trong thân thể con người quen thuộc thủy tính đây?

Tu võ đạo thành Nhân Tiên.

Tu tiên đạo thành Thần tiên.

Phải chọn con đường nào đây?

TOP 5 chương cuối