Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Huyền Huyễn /

[Dịch] Độc Bộ

Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, 258 chương [Đang ra]
Đông Việt Thần châu, Nam Lê Man Châu, Tây Tần Thái Châu, Bắc Đẩu Linh Châu. . .

Thiên hạ lấy thế lực làm đơn vị, phân chia thiên hạ, phân bốn đẳng cấp Thiên Địa Huyền Hoàng . . .

Bộ Tranh vốn là một "con dế nhũi" trong một sơn thôn của một thế lực bất nhập lưu, trong núi nhặt được hai con vợ tuyệt thế vô song. Dễ nhũi sắp bắt đầu đảo loạn toàn bộ thiên hạ . . .

TOP 5 chương cuối