Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Đô Thị /

[Dịch] Điêu Cốt Sư - Sưu tầm

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh, 38 chương [Đang ra]
Là môt Điêu Cốt sư nhưng nàng lại gọi cho mình là Luyện Cốt sư.

Nàng có thể biến xương cốt trở thành nhiều thứ như dụng cụ, công cụ, trang sức... thậm chí là vũ khí có cốt linh mạnh mẽ.

Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện.​

TOP 5 chương cuối

Chương 38:Chương 38 (38 truyện), Update: 13/10/2020 15:29:36
Chương 37:Chương 37 (38 truyện), Update: 13/10/2020 15:29:36
Chương 36:Chương 36 (38 truyện), Update: 13/10/2020 15:29:36
Chương 35:Chương 35 (38 truyện), Update: 13/10/2020 15:29:36
Chương 34:Chương 34 (38 truyện), Update: 13/10/2020 15:29:36