Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Tiên Hiệp /

[Dịch] Đế Tôn

Tác giả: Trạch Trư, 2,822 chương [Hoàn thành]
Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn!

Võ đạo có thể Thông Thần!

Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

TOP 5 chương cuối

Chương 2922:Đế Tôn. (2) (2822 truyện), Update: 13/10/2020 22:59:30
Chương 2921:Đế Tôn. (1) (2822 truyện), Update: 13/10/2020 22:59:30