Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Trang chủ / Huyền Huyễn /

[Dịch] Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu, 1,640 chương [Hoàn thành]
Nơi này thị thuộc về đấu khí đích thế giới, không có hoa tiếu diễm lệ đích ma pháp, hữu đích, gần thị phồn diễn đáo đỉnh đích đấu khí!Tưởng phải biết rằng dị giới đích đấu khí tại phát triển đáo đỉnh lúc ra sao loại cảnh địa không? mời xem đấu phá thương khung...!

TOP 5 chương cuối

Chương 1639:Song Đế (1640 truyện), Update: 14/10/2020 19:23:52
Chương 1638:Xuất quan! (1640 truyện), Update: 14/10/2020 19:23:52