Trang chủ / Huyền Huyễn /

Thần Tú Chi Chủ

Tác giả: Văn Sao Công, 420 chương [Đang ra]
Ta!

Chung Thần Tú!

Trời sinh tú, một đường siêu tú, chết rồi đều muốn tú!

Đây là một cái tú, ở dị thế giới không ngừng xuất sắc quần luân, xuất sắc cá tính, xuất sắc ta nhân sinh cố sự. . . Mới là lạ a!

Quyển sách lại tên: Ta Thật Sự Không Nghĩ Tú A!

Hệ thống: ?

Võ : Hậu Thiên - Tiên Thiên - ?

Đạo: ............

TOP 5 chương cuối

Chương 460:Truyền Bá (420 truyện), Update: 24/02/2021 15:16:43
Chương 459:Thần Quang (420 truyện), Update: 24/02/2021 14:56:29
Chương 458:Truyền Thừa (420 truyện), Update: 24/02/2021 14:56:29
Chương 456:Vòng (420 truyện), Update: 23/02/2021 15:24:21
Chương 455:Thu Hoạch (420 truyện), Update: 23/02/2021 15:04:10