Trang chủ / Tiên Hiệp /

Thiên Cơ Điện

Tác giả: Duyên Phận 0, 624 chương [Đang ra]
Vì báo mối thù diệt môn, Ninh Dạ nhẫn nhục chịu đựng, dấn thân vào môn phái kẻ thù, cùng bên địch triển khai một loạt đặc sắc tuyệt luân IQ cao tranh cướp tái, báo thù màn che đã kéo ra, trí dũng song toàn

Ninh Dạ đến cùng có thể thế sư báo thù, thế đồng môn tuyết hận không, đều ở ( Thiên Cơ Điện ).

TOP 5 chương cuối

Chương 152:Nghị sự (624 truyện), Update: 23/02/2021 15:54:28