Trang chủ / Tiên Hiệp /

Nhân Ma Chi Lộ

Tác giả: Mạc Ma Công Tử, 1,137 chương [Đang ra]
Ta vốn một giới võ phu, không cầu trường sinh, chỉ vì sống sót.
Thế nhưng tại thế gian này thân bất do kỷ, muốn chết dễ dàng, muốn sống khó khăn.
Nếu như thế, cản ta đường sống người, giết không tha.

TOP 5 chương cuối

Chương 1230:Kinh Thần Linh (1137 truyện), Update: 21/02/2021 07:45:30