Trang chủ / Tiên Hiệp /

Hồng Chủ

Tác giả: Phong Tiên, 631 chương [Đang ra]
Vạn dặm biển sâu chôn dấu ngàn năm bí ẩn, hoang hư bên ngoài Thần Linh thăm dò nhân tộc Cửu châu, thâm sơn hải vực ở giữa yêu ma nhấc lên thiên tai hạo kiếp.

Nhưng, sông đại giang chảy về đông, rửa không hết máu anh hùng.

Võ giả cầm nhận, hộ sơn hà vạn dặm.

Tiên nhân ngự kiếm, chiến cửu thiên ngân hà.

Tự sáu ngàn năm trước Thành Dương Đại Đế khởi binh, thiên hạ này chính là nhân tộc ta thiên hạ,

Đại Càn đế quốc Dương Châu, một cái gọi đông hà huyện địa phương, tên là 'Vân Hồng' thiếu niên, vừa xem xong cái này một kỳ 《 Cửu châu Tiên Ma 》. . . . .

—— ——

Ngắn ngủi song khai, hơn ba trăm vạn chữ 《 Hàn Thiên Đế 》 sắp hoàn tất.

TOP 5 chương cuối

Chương 117:10 năm (631 truyện), Update: 25/02/2021 12:51:08
Chương 97:Ngoài dự kiến (631 truyện), Update: 08/02/2021 13:34:01