Trang chủ / Huyền Huyễn /

Cựu Nhật Chi Lục

Tác giả: Hùng Lang Cẩu, 274 chương [Đang ra]
Đế vương một lòng chỉ cầu trường sinh tiêu dao, yêu ma hóa người điều khiển giang sơn xã tắc.

Cái này thế giới thu hoạch được quyền lực biện pháp nhanh nhất, chính là bắt lấy các quyền quý trên cổ dây cương.

Mà các quyền quý sợ nhất lực lượng, chính là kia chút giấu ở trong bóng tối yêu, kia chút khó lòng phòng bị ma.

TOP 5 chương cuối

Chương 378:Ma niệm (274 truyện), Update: 16/02/2021 17:52:52