Trang chủ / Tiên Hiệp /

Chưởng Môn Tiên Lộ

Tác giả: Thục Sơn Đao Khách, 1,287 chương [Đang ra]
Đây là người xuyên việt dẫn đầu tiểu môn phái quật khởi cố sự.

Phàm nhân lưu, làm ruộng, tranh bá văn, không hệ thống.

TOP 5 chương cuối

Chương 1322:An bài (1287 truyện), Update: 25/02/2021 08:28:26
Chương 1318:Ma hóa (1287 truyện), Update: 23/02/2021 00:49:12